Prečo sme GOTS pozitívni.

Je možné, že vám ešte nie je úplne jasné, prečo sme sa v Native Kids rozhodli ponúkať vám len to najkvalitnejšie oblečenie z ekologických materiálov. Pripravili sme si pre vás súhrn dôvodov, ktoré nás k tejto ceste viedli.

Predstavme si spolu túto situáciu - keď si zajtra ráno oblečieme nohavice z bežného fast fashion reťazca, obliekame si spolu s nimi aj všetku chémiu, ktorá sa na ne nalepila pri výrobe - ťažké kovy, nebezpečné farbivá a jedovaté pesticídy. Nikdy sa nevyperú. Sú stále v nich.

GOTS certifikát predstavuje zásadný rozdiel v spracovaní a výrobe oblečenia. Skratka GOTS pochádza z anglického spojenia Global Organic Textile Standard, ktorý môžeme voľne preložiť ako „Globálny organický textilný štandard. Výroba a spracovanie biovlákien prebiehajú bez použitia akýchkoľvek chemických postrekov (pesticídy, insekticídy, herbicídy) a prirodzene, z geneticky nemodifikovaných rastlín. Pri pestovaní sa využívajú iba organické hnojivá - zvierací hnoj alebo kompost. 
Zákaz používania nebezpečných látok je samozrejmý aj pri jej spracovaní. Hovoríme konkrétne o formaldehyde, aromatických rozpúšťadlách, ťažkých kovoch alebo fungicídoch - čítate správne, pri výrobe väčšiny oblečenia sa bežne používajú karcinogénne látky. V niektorých prípadoch ich limity presahujú až 900 % povolených hodnôt. Biobavlna certifikovaná GOTS sa nebieli chlórom a pri mokrých procesoch je zákaz používania karcinogénnych farbív a čpavku. Farbí sa pomocou prírodných farbív alebo farbív na vodnej báze.
Vďaka týmto šetrným postupom je biobavlna zdravotne nezávadná pre detskú pokožku.

Spojenie slov „trvalo” a „udržateľné” ste už v dnešnej dobe určite počuli aj mimo sociálnych sietí. #sustainable je aj našou prioritou.
Chcete vedieť prečo?
Módny biznis je druhým najznečisťujúcejším odvetvím na svete, hneď za ťažkým priemyslom. Je to najmä kvôli vylučovaniu škodlivých chemikáli do odpadových vôd. Takto znehodnotená voda spôsobuje v krajinách tretieho sveta natoľko závažné znečistenie prostredia, že je v ňom nemožné naďalej existovať - toxická je voda, ovzdušie aj pôda. Nezanedbateľná je aj nadmerná spotreba vody - konkrétne pri výrobe jedného trička sa spotrebuje 2 700 litrov a 150 gramov pesticídov v postrekoch.
Pre porovnanie, pri pestovaní biobavlny sú využívané predovšetkým oblasti s vysokým podielom zrážok, takže na textilnú výrobu sa spotrebuje až 10x menej litrov povrchovej vody.
Dôležitým kritériom je aj minimalizácia odpadu. Pri kúpe „fast fashion” oblečenia je jeho nízka kvalita primeraná procesu výroby - väčšinou nie je možné, aby nám produkty slúžili dlhé roky. Veľká časť oblečenia preto končí svoj krátky život na skládkach, ktoré sa každým rokom zväčšujú. Rastú rovnako rýchlo ako počet nových kolekcií v obchodoch počas roka. Z tohto trendu vzniklo pomenovanie „fast fashion”, rýchla móda, a predstavuje úplný opak filozofie „slow fashion”, tj. trvalo udržateľnej módy.
GOTS certifikované oblečenie je vyrábané v najvyššej možnej kvalite. Je odolnejšie, príjemnejšie na dotyk a hypoalergénne - to všetko vďaka výrobnému procesu bez chemikálií. Môžete ho preto nosiť neporovnateľne dlhšie - budú sa z neho tešiť všetky vaše deti. A možno ešte aj deti vašich kamarátok.

Máme čisté svedomie. Ďalším z dôvodov je, že v Native Kids vám ponúkame len značky spĺňajúce podmienky Fair trade (Spravodlivého obchodu).
Výrobcovia a pestovatelia sú v rozvojových krajinách často nútení pracovať a predávať tovar v zlých podmienkach. Bolo preto nevyhnutné vytvoriť dovtedy neexistujúce princípy férovej alternatívy - Spravodlivého obchodu. Jednoducho povedané, tovar označený logom Fair trade zaručuje, že pri jeho vzniku nedochádza nielen k potlačovaniu ľudských práv, znečisťovaniu alebo poškodzovaniu prírody, ale pestovatelia a výrobcovia boli za svoju prácu férovo ohodnotení a neboli porušované ich základné ľudské práva.
Medzi ďalšie princípy Fair trade patria: dlhodobé obchodné vzťahy, dodržiavanie dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, dlhodobo udržateľný rozvoj miestnych komunít, kontrolované využívanie poľnohospodárskej chémie, zákaz využívania geneticky modifikovaných plodín a šetrnejší prístup k využívaniu prírodných zdrojov.
To najdôležitejšie z Fair trade podmienok pre nás ale predstavuje zákaz nútenej a detskej práce. Detská práca býva v krajinách tretieho sveta výsledkom zúfalej snahy rodín uživiť sa. Deti sú doslova vykupované na takýto druh práce s prísľubom lákavého zárobku. „Detským robotníkom” nie je ale častokrát vyplácaná žiadna odmena. Sú ľahšie manipulovateľní, vydierateľní, kontrolovateľní, a preto sú častými obeťami zneužívania na prácu v podmienkach, ktoré porušujú ich základné ľudské práva.
Tieto riadky sa čítajú veľmi ťažko. My všetci máme ale jednoduchú možnosť ovplyvniť osudy týchto detí. A to najmä výberom produktov označených logom Fair trade, ktoré je jednou z neoddeliteľných podmienok pre získanie certifikátu GOTS.


Ďakujeme, že vám osudy týchto ľudí nie sú ľahostajné a vybrali ste sa s nami cestou etického a ekologického nákupu.